Bezpośrednie porównanie modulacji biologicznej z klinicznymi efektami ubocznymi interferonu-beta, interferonu gamma lub połączenia interferonów beta-gamma i gamma u ludzi.

Aby bezpośrednio porównać kliniczne skutki uboczne i modyfikację odpowiedzi biologicznej, IFN-beta ser, IFN-gamma lub połączenie IFN-beta ser plus IFN-gamma podano 21 pacjentom z rakiem. Każdy IFN lub połączenie podawano dożylnie w dniach 1, 8 i 15 w różnej kolejności. Każdy IFN i kombinacja dawały znaczącą (P mniej niż 0,05) modulację białek indukowanych IFN. IFN-beta było bardziej skuteczne niż IFN-gamma w zwiększaniu aktywności syntetazy 2-5A (P = 0,001). IFN-gamma był bardziej skuteczny niż IFN-beta w zwiększaniu ekspresji mikroglobuliny w surowicy beta 2 (P = 0,05) i aktywności dioksygenazy indolaminowej, co oceniano na podstawie zmniejszenia stężenia tryptofanu w surowicy (P = 0,03). Kombinacja wzmocniła katabolizm tryptofanu skuteczniej niż IFN-beta w sposób zależny od dawki (P poniżej 0,03). IFN-beta ser / IFN-gamma nie wzmacniały naturalnych komórek zabójczych ani toksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ADCC). IFN-beta ser / IFN-gamma zwiększona aktywność cyklazy guanylanowej monocytów, oceniana przez neopterynę w surowicy, skuteczniej niż sam IFN-gamma (P = 0,005). Zarówno IFN jak i kombinacja powodowały wzrost ekspresji HLA klasy II na monocytach. Nie zanotowano jednak znaczącej różnicy w poziomie indukcji ekspresji HLA DQ i HLA DR między serotypem IFN-beta a IFN-gamma i IFN-beta lub IFN-gamma. Chociaż częstość i serwistość skutków ubocznych IFN-beta, IFN-gamma lub kombinacji były zależne od dawki, indukcja indukowanych białek (z wyjątkiem wpływu na katabolizm tryptofanu) nie była funkcją dawki podawanej w 10-krotnym zakresie . Kontynuowano leczenie skojarzone dożylnie trzy razy w tygodniu przez 4 tygodnie, ale nie nasilało, większość zmian w białkach indukowanych interferonem. W ten sposób IFN-beta ser i IFN-gamma skutkowały skutecznymi i zasadniczo równoważnymi wzorami indukowania indukowanych białek. Jednak po połączeniu te IFN nie spowodowały nasilenia modyfikacji odpowiedzi biologicznej in vivo.Images
[hasła pokrewne: mięsień kulszowo goleniowy, profilaktyka zakażeń szpitalnych, ćwiczenia na spostrzegawczość ]
[podobne: ośrodki odwykowe dla alkoholików, kultura osobista wikipedia, triathlon dąbrowa górnicza ]