Hemoglobinowy RNA RNA z ludzkiego szpiku kostnego IZOLACJA I TŁUMACZENIE W HOMOZYZUUSIE I HETEROZYZUUSIE -THALASSEMIA

Opracowano metodę izolacji ludzkiego matrycowego RNA informacyjnego (mRNA) z komórek szpiku kostnego w celu zbadania podstawy molekularnej dla defektu w syntezie globiny w beta-talasemii. Aktywny mRNA wyizolowano z komórek szpiku kostnego i obwodowych retikulocytów pacjentów z homozygotyczną beta talasemią, heterozygotyczną beta talasemią, cechą sierpowatej komórki, podwójną heterozygotycznością dla beta-talasemii i cechą sierpowatej komórki, jak również u pacjenta z prawidłową syntezą hemoglobiny, ale z podwyższona liczba retikulocytów wtórna do dziedzicznej sferocytozy. MRNA przygotowano do testu w systemie niezależnym od mRNA króliczej retikulocytów królika, a ilość zsyntetyzowanych łańcuchów alfa i beta została określona za pomocą chromatografii kolumnowej karboksymetylocelulozy. Stwierdzono, że relatywna synteza łańcuchów alfa do beta w odpowiedzi na prawidłowy poziom mRNA hemoglobiny jest funkcją ilości mRNA dodawanego do układu testowego: zwiększenie ilości mRNA doprowadziło do zmniejszenia syntezy łańcucha alfa-beta stosunek. Dlatego testy przeprowadzono przy ograniczających stężeniach mRNA. Wykazano, że defekt molekularny w homozygotycznej beta talasemii jest przenoszony w mRNA komórek szpiku kostnego, jak również w mRNA z obwodowych retikulocytów, ponieważ w systemie wolnym od komórek w odpowiedzi na mRNA wytwarzano o wiele mniej beta niż alfa-globiny. typ komórki. U pacjentów podwójnie heterozygotycznych pod względem beta-talasemii i cech sierpowatych w komórkach szpiku kostnego lub w retikulocytach obwodowych występowała niewielka lub żadna synteza globiny betaA. Stosunek syntetyczny alfa do betaS nienaruszonych komórek szpiku kostnego wynosił około 1, podczas gdy ten sam stosunek w obwodowych retikulocytach wynosił od 1,5 do 2. Wirtualny brak translowalnego mRNA beta globiny w mRNA przygotowywanym z komórek tych podwójnie heterozygotycznych pacjentów dalej demonstruje, że defekt cząsteczkowy wytwarzany przez gen beta talasemii jest w mRNA beta globiny.
[hasła pokrewne: pstrąg z piekarnika w folii aluminiowej, badanie biochemiczne krwi, zdrada kontrolowana onet ]
[podobne: farba magnetyczna flugger, siemie lniane jak spożywać, www checiny pl ]