Indukcja za pomocą glukokortykoidów z angiotensyny Konwersja produkcji enzymów z bydlęcych komórek śródbłonka w hodowli i płuca szczura w Vivo

Wpływ kortykosteroidów na enzym konwertujący angiotensynę badano w hodowlach komórek śródbłonka i nietkniętych szczurzych płucach. Hodowane komórki śródbłonka z aorty bydlęcej wykazały wytwarzanie netto enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) w hodowli 2 d w pożywce pozbawionej surowicy. Deksametazon (DM) zwiększał aktywność ACE w komórkach sześcio- do siedmiokrotnie przy 100 nM z efektem progowym przy 0,3 nM. Wpływ DM na produkcję ACE był całkowicie hamowany przez aktynomycynę D lub cykloheksimid. Deoksykortykosteron (DOC) i aldosteron były znacznie mniej aktywne, z progiem bliskim 100 nM i znaczącą (dwu- lub trzykrotną) stymulacją aktywności ACE przy 1.M. W komórkach inkubowanych w obecności 10 nM DM, DOC (10 .M) znacząco hamowało wytwarzanie ACE w porównaniu z samym 10 nM DM, co sugeruje, że DOC jest częściowym agonistą / częściowym antagonistą w tym układzie enzymatycznym. Zawartość białka w komórkach lub pożywce była niezmieniona przez sterydy we wszystkich stosowanych dawkach. U szczurów poddanych innerioracji in vivo wykazano niższy ACE w płucach w porównaniu z nietkniętymi kontrolami, a po wstrzyknięciu DM (40 ug / d przez 4 dni) wykazano znaczący (dwukrotny, p <0,002) wzrost poziomu ACE w płucach w porównaniu z zastrzykami z adrenalektomią ; surowica ACE nie uległa zmianie. Wstrzyknięcie za pomocą DOC (40 .g / d) lub aldosteronu (10 .g / d) nie miało wpływu na ACE w płucach lub surowicy. W zakresie (od 0,6 do 2 000 .g) stężeń DM podawanych codziennie przez 7 dni, krzywa zależności odpowiedzi od dawki DM od indukcji ACE w płucach odzwierciedlała to w przypadku tymolizy; dla obu, połowę maksymalnych efektów zaobserwowano przy <6 ug DM / d, a poziomy plateau przy 60 ug / d. Wnioskujemy, że glukokortykoidy są silnymi induktorami aktywności ACE w komórkach śródbłonka w hodowli i szczurzym płucu in vivo, oraz że działanie aldosteronu i DOC odzwierciedla zajętość receptorów glukokortykoidowych. Ten efekt może mieć (pato) znaczenie fizjologiczne w regulowaniu poziomów ACE w lokalnych łożyskach naczyniowych, a tym samym modulowania lokalnych poziomów wazoaktywnych peptydów angiotensyny II i bradykininy. [przypisy: tabletki na kaszel bez recepty, triathlon dąbrowa górnicza, pstrąg z piekarnika w folii aluminiowej ] [przypisy: powiatowe centrum zdrowia otwock, pg szczurowa, kwiaty kwitnące w czerwcu ]