Rodzinna hipercholesterolemia: DOWODY DLA NOWOCZESNEGO UZNAWANEGO MUTACJI USTALAJĄCEJ ZWIĘKSZONĄ NACISKĘ FIBROBLASTU, ALE ZMNIEJSZONĄ ZDOLNOŚĆ DO LIPOPROTEINU NISKIEJ GĘSTOŚCI W DWÓCH SIBLINACH

Hodowane fibroblasty skóry uzyskano od dwojga rodzeństwa z klasycznymi cechami klinicznymi homozygotycznej rodzinnej hipercholesterolemii. Stężenie cholesterolu w osoczu wynosiło 970 i 802 mg / 100 ml u rodzeństwa, 332 mg / 100 ml u matki i 426 mg / 100 ml u ojca. Specyficzna dla receptora fibroblastów zdolność do wiązania i degradacji lipoprotein 125I-niskiej gęstości (LDL) w 37 ° C wynosiła 11% wartości normalnej, zgodnie z diagnozą. Homozygotycznego uszkodzenia receptora LDL. hipercholesterolemia, zaburzenie, w którym aktywność wiązania LDL jest niska, ale wykrywalna. Resztkowa aktywność receptora LDL była wyraźnie nienormalna jakościowo. Stała Michaelisa (Km) dla 125I-LDL została zredukowana do 20-40% wartości normalnej, co wskazuje na znacznie zwiększone powinowactwo do LDL. Zwiększone powinowactwo i zmniejszoną zdolność do 125I-LDL stwierdza się także, gdy normalne fibroblasty są testowane w temperaturze 4 ° C. Gdy temperatura wzrasta do 37 ° C, zmniejsza się powinowactwo wiązania LDL, podczas gdy zwiększa się pojemność. W temperaturze 4 ° C fibroblasty u naszych pacjentów wykazywały powinowactwo do LDL nieodróżnialne od prawidłowych komórek testowanych w tej temperaturze i zdolność wiązania 23% normy. Jednak tylko niewielkie zmiany powinowactwa i pojemności wystąpiły po zwiększeniu temperatury do 37 ° C. Gdy pęcherzyki E1 fosfolipidów 125I-apoproteiny były związane w 37 ° C, niedobór receptora okazał się tylko o połowę tak poważny, jak gdy jako ligand użyto 125I-LDL. Badanie rodzinne sugeruje, że rodzeństwo to raczej związki genetyczne niż homozygoty, które odziedziczyły zmutowany gen matczyny powodując brak lub ciche receptory LDL i zmutowany gen ojcowski, powodując jakościowo zmienione receptory LDL. Nie jest jasne, czy te defekty występują w tych samych lub różnych loci genetycznych. Zmienione receptory charakteryzują się zwiększonym powinowactwem i umiarkowaną zmniejszoną wydajnością dla LDL w 37 ° C i towarzyszy im hipercholesterolemia co najmniej tak samo ciężka jak ta związana z rodzinną hipercholesterolemią z nieobecnymi lub niefunkcjonalnymi receptorami LDL.
[hasła pokrewne: przerost trzeciego migdałka, ćwiczenia na spostrzegawczość, powiatowe centrum zdrowia otwock ]
[hasła pokrewne: zdrada kontrolowana onet, ośrodki odwykowe dla alkoholików, kultura osobista wikipedia ]